فایل فلش اصلی دستگاه 8 و 4 کانال چینی AHB700T8-3520D V4.03B

فایل فلش اصلی دستگاه 8 و 4 کانال چینی AHB700T8-3520D V4.03B

فایل فلش اصلی دستگاه 8 و 4 کانال چینی AHB700T8-3520D  V4.03B

فایل فاش مربوط به دستگاه DVr چینی 4 کانال و 8 کانال AHD به شماره برد زیر می باشد 

لطفا قبل از خرید مدل برد خود رابا دستگاه چک کنید که یکسان باشد

AHB700T8-3520D V4.03B
0197166178